Header

Ubytovanie

Chata Brotnica poskytuje ubytovanie pre 10 osôb (8 lôžok + 2 prístelky).

Prízemie

 • veľká spoločenská miestnosť s krbovými kachľami prepojená s kuchyňou, rozkladací gauč pre 2 osoby
 • kuchyňa - v plnej výbave (sklokeramická varná doska, rúra, mikrovlnka, chladnička s mrazničkou)
 • kúpelňa - sprchovací kút, umývadlo, WC
 • technická miestnosť (kotolňa, odkladanie lyží)

Poschodie

 • 1. izba - 1x manželská dvoj posteľ, detská postieľka
 • 2. izba - 1x manželská dvoj posteľ
 • 3. izba - 1x manželská dvoj posteľ, 1x jednolôžková posteľ
 • 4. izba - 2x jednolôžková posteľ + rozkladacie kreslo
 • kúpeľňa - WC s umývadlom, vaňa a sprchovací kút

Vonkajšie priestory

 • krytá terasa s posedením
 • vonkajšie ohnisko s lavičkami
 • bezplatné parkovanie pre 3 autá priamo pri objekte
 • pripravené drevo na vnútorné vykurovanie a vonkajšie ohnisko

Vybavenie

 • LCD TV, DVD a CD prehrávač
 • detská stolička
 • sušič na bielizeň
 • žehlička
 • žehliaca doska
 • záhradný prenosný gril
 • rošty na gril a opekanie
 • kotlík na varenie gulášu
 • futbalová a volejbalová lopta, bedminton

Vykurovanie

Objekt je vykurovaný elektrickým podlahovým kúrením na prízemí. V izbách na poschodí sú elektrické konvektory. Možnosť kúrenia drevom v krbových kachliach.

Obmedzenia

 • zákaz fajčenia v celom objekte (možnosť fajčenia na vonkajšej terase) a manipulácia s otvoreným ohňom
 • zákaz vodenia všetkých zvierat v objekte
 • pohyb v objekte len v prezuvkách

ĎAKUJEME, ŽE POUŽÍVATE CHATU A JEJ AREÁL, AKO KEBY BOLA VAŠIM DOMOVOM.


UBYTOVACÍ PORIADOK

Zrubová chata Brotnica je ubytovacie zariadenie bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Prevádzku chaty zabezpečuje ubytovateľ a ním poverené osoby. Hosťom je osoba, ktorá sa dobrovoľne prihlásila na pobyt. Hosť sa zároveň zaväzuje dodržiavať nasledovný ubytovací poriadok:

 1. Chata môže ubytovať len hosťa, ktorý sa na pobyt riadne prihlási. Hosť je pri príchode povinný predložiť svoj doklad totožnosti, na základe ktorého je zapísaný do Knihy ubytovaných. Hostia zo zahraničia sú povinný vypísať aj tlačivo Hlásenie pobytu, ktoré je následne zaslané majiteľom na odd. cudzineckej polície.
 2. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť cenu v súlade s cenníkom, ktorý je prílohou ubytovacieho poriadku a je taktiež umiestnený na internetovej stránke zariadenia – www.brotnica.sk. Plná cena za ubytovanie sa vypláca hneď pri nástupe na pobyt.
 3. Nástup na pobyt je po 14:00 hodine presne v deň vopred dohodnutý medzi ubytovateľom a objednávateľom pobytu. Počet ubytovaných (dospelých a detí) musí zodpovedať počtu osôb uvedených na rezervačnom formulári.
 4. Za maloleté ubytované deti zodpovedá zástupca. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
 5. Pri odovzdaní objektu preberá hosť inventár celého objektu podpisom zmluvy a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Pri tomto prevzatí sa skladá vratná záloha v hodnote 50 €.
 6. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.
 7. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu. Hostia nesmú do chaty v žiadnom prípade a za žiadnym účelom vpúšťať neznáme osoby
 8. Do chaty je zakázané vstupovať v športovej obuvi (lyžiarky, turistická obuv a pod.) Vstup do chaty je povolený iba v prezúvkach (doporučujeme doniesť si vhodné prezúvky). Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom.
 9. Prosíme Vás, aby ste počas zimnej sezóny na izby nenosili lyžiarky ani lyže, resp. sane či snowboardy. Na odkladanie športových potrieb slúži kotolňa.
 10. V objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu (lopty, tenisové rakety, sánky a pod.).
 11. Ubytovanie domácich zvierat je prísne zakázané.
 12. Hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.).
 13. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu, vybavenosť kuchyne v súlade s predloženým Zoznamom inventára a prípadné závady a chýbajúce predmety ihneď nahlási prenajímateľovi. V prípade, že tieto bezodkladne nenahlási u prenajimateľa, bude za tieto zodpovedať ako keby ich spôsobil sám.
 14. V objekte plat9 PRÍSNY ZÁKAZ premiestňovať zariadenie (postele, nábytok..), robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie (zákaz manipulácie a prestavovania audio-video zariadení).
 15. V chate je zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče na vlasy, nabíjačky, notebooky a pod.).
 16. Pri objekte platí zákaz umývania motorových vozidiel.
 17. Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždňový pobyt (7 nocí). Pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok 4,- Eurá za posteľnú bielizeň a 2,- Eurá za uterák. V cene je zahrnuté záverečné upratovanie, v prípade upratania na požiadanie v priebehu pobytu účtujeme poplatok vo výške 20,- Eur. PROSÍME, NEVYNÁŚAJTE VANKÚŚE, PERINY, DEKY ANI INÉ ITERIÉROVÉ ZARIADENIE DO EXTERIÉROV OBJEKTU.
 18. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia, manipulácia s otvoreným ohňom a používanie sviečok. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (terasa objektu, sedenie pri ohnisku v exteriéri), kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
 19. Pre Vašu bezpečnosť je prísne zakázané zakladať oheň okrem na to vyznačených priestranstiev a nosiť výbušné látky do objektu.
 20. Hostia su povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavat nočný kľud v čase od 22.00 hod – 7.00 hod.
 21. Žiadame Vás, aby ste neznehodnocovali zariadenie v chate ani v areáli (vrátene kvetov, kríkov a stromov).
 22. Žiadame klientov, aby neplytvali elektrickou energiou. Za nadspotrebu elektrickej energie počas zimnej sezóny môže byť účtovaný doplatok.
 23. V celom objekte je 1 bojler. Jeho kapacita je však obmedzená a preto odporúčame klientom, aby šetrili teplou vodou.
 24. Pri objekte je nádoba na odpadky, voľné skladovanie odpadu pred objektom je zakázané.
 25. Hosť má právo využívať všetky vnútorné priestory chaty a vonkajšie posedenie a priestor okolo chaty.
 26. Ukončenie pobytu je najneskôr do 10.00 hod ráno. Dôrazne žiadame dodržať hodinu odchodu z dôvodu nástupu ďalšieho turnusu. V opačnom prípade Vám bude účtovaný ďalší ubytovací deň. Pri odchode prosíme odovzdať celý inventár chaty v nepoškodenom stave, odovzdať posteľné prádlo, uteráky a kľúče od chaty.
 27. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný:
  • dať kuchynku do pôvodného stavu
  • vyprázdniť chladničku od potravín
  • vysypať všetky smeti do vonkajšieho smetného koša
  • uzavrieť vodovodné kohútiky
  • uhasiť oheň v peci
  • zavrieť všetky okná a zhasnúť svetlá
  • uzamknúť dvere na kľúč a tento odovzdať
 28. Majiteľ si vyhradzuje právo v prípade silného znečistenia objektu (neumytý riad, silne znečistené sanitárne zariadenia, posteľná bielizeň, znečistené podlahy a schody blatom, znečistené steny , zvratky a pod.) ponechať časť zálohy alebo aj jej plnú sumu v závislosti od poškodenia alebo znečistenia objektu.
 29. Škody spôsobené hosťom v chate a v jej areáli musí hosť uhradiť v plnom rozsahu.
 30. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie týchto podmienok dáva právny nárok majiteľovi objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich neplnenie.

ĎAKUJEME, ŽE POUŽÍVATE CHATU A JEJ AREÁL, AKO KEBY BOLA VAŠIM DOMOVOM.